На натпревар за меѓународни образовни едукативни филмови  во Лесковац, Србија шестоодделенците од ОУ Климент Охридски предводени од нивната наставничка Весна Аврамовска Димитровска го освоија првото место. 

Честитки!


Извор Тера ТВ