Битола, меѓу 1949-1953

Славе Котевски, роден 1930 во Битола. Беше прв дипломиран рударски инженер во Битола, и човек кој на Битола му даде рударска традиција со пронаоѓањето на РЕК Битола.

Како предизвик колоризирана од Македонија во боја – Macedonia in color“