Извадок од натписите за поплавите што го зафатија градот во декември 1935 година низ весниците Време и Правда.
Очигледно дека ни по сто години не ги научивме лекциите од минатото.