Ти не плачи мајко, што сум далеку и сам, ти не кревај магли, силни јадови….

Дали маглата во Битола постои од кога се заминати нашите битолски печалбари, како што во неговата легендарна песна милува да пее, нашиот сограѓанин-битолчанецот Пепи Бафтировски…?

Поздрав до сите битолчани, каде и да сте наоколу во светот, ова неделно викенд попладне…

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mF2y8pFr6Ao