Извадок од весникот Скок, благодарност до Златко Ангелевски