Денес е петок и да не заборавите, за здравје и среќа да наполните “петочна вода” од кај црквата св.Недела…
Како што кажува и Марко Цепенков во неговите преданија дека:
“Близу до црквата Света Недела под г. Битола, од десната страна на Света Недела, имат еден извор со петочна вода. Во петок одаат битолчаните и се мијат трескаи којшто сет. Ќе наполнит болниот едно барде вода од изворот и ќе се измиет со таа вода, после ќе го скршат бардето,та ќе си оит болнио”

image