Песна за Петар Милошевски, напишана и отсвирена од неговиот брат познатиот светски музички виртуоз Јован Милошевски.