…жестокоста на чкембарите и кревањето на паркетот пред почетокот на натпреварот

видео Тера ТВ и Зоран Мишевски