Иднината започнува сега!

Парко.𝟐𝟎𝟒𝟕 е проект на млади битолчани, чија цел е да создадат платформа за размена на идеи, знаења и забава, на едно заедничко место, во парко.

Парко 2047 е проект кој директно се залага за создавање на иднината, преку футуристички проекти кои поттикнуваат креативност и тимска работа.
„Парко продукција“ е нова граѓанска организација која има за цел да ја поттикне и да даде гласност на новата култура…Културата на новото време која ги интересира младите, а истата да ја афирмира кај повозрасните генерации.

Нашето постоење го започнуваме со реализација на првото издание на ПАРКО 2047 ФЕСТИВАЛ кое ќе го реализираме во периодот 19 – 21 Aвгуст 2022 година во градскиот парк во Битола.

https://www.instagram.com/parko.produkcija/

https://www.facebook.com/events/1096173094589543/