Пола елка е во Cкопје, пола во Битола, на Нова година ќе се најдат на Платвар со шо ќе се комплетира…

Божидар Божиновски