Видео на Сашо Ставрев

Еден скромен дел од нашата долгогодишна заедничка соработка од 2018 г. со Сашо Ставрев ТУКА