Среде Битола има базен

Аман базен, драги(мој) базен

Битолските девојки сите се вредни


Ние свириме и играме


Среде Битола има чешма
Аман чешма, моја чешма
Битолските девојки сите се убави
Ние свираме и играме


Среде Битола има извор
Аман извор, мој извор
Битолските девојки се незаборавни
Ние свираме и играме