Дел од историјата на милицијата во Битола. На фотографиите е Јован Марковски и неговите почетоци во периодот 1970/72 година,покасно станува командир во МВР.Голема благодарност до Христијана Петлевска Марковска за овие фотографии.