Марјан Шеќер Атанасовски: На сите мајки, сестри и баби јас и Лео им го честитаме празникот 8-ми Март