Спортската редакција на Битолски весник, посмртно, за
спортист на 1989 rодина го прогласи алпинистот Димитар
Илиевски-Мурато за историскиот подвиг освојувањето на врвот
Монт Еверест.

Димитар Илиевски оваа година беше прогласен и за спортист на Македонија. Идентична листа состави и комисијата на СОФК-а Битола. Изборот беше направен при крајот на декември 1989 r.

Д.И.Мурато, Ѓорги Костовски-Ѓоката и Благој Лазаревски Бале

Извадок од книгата”Најдобри меѓу најдобрите” на Димче Миновски