Почитувани, Премиум пиво дооел Битола, дистрибутивен центар на Пивара Скопје, нуди можност за вработување на возачи-дистрибутери и помошници со искуство во дистрибуција, сервис-услуга).
За подетални информации на заинтересираните кандидати, обратете се на тел.број 075 460 125, или лично во дистрибутивниот центар на ул.Никола Тесла бр.115 (Аргирица).

Со Почит!
Премиум пиво Дооел