Поздрав до старите битолчани и планинари. Обновена е пирамидата на Пелистер на 2601 мнв.

Јован Свидерски