Денес пристигнаа штиците за шаловање и мешалиците. Утре ќе се носат околу 100 вреќи цимент и железо. Стопите и стубовите ќе почнат да се оформуваат. Доколку сте слободни и сакате да помогнете збирно место е пред горно Веро во 07.00 ч.

Благодарност до сите помагатели…

Наменска сметка за санација на планинарски дом Копанки:

“КОПАНКИ ЗА СИТЕ СИТЕ ЗА КОПАНКИ”

Денарска сметка
500 000000781459
Стопанска банка Битола

Девизна сметка МК075007010001290065

Стопанска банка Битола