Бранислав Николов е роден во 1971 година во Битола. Средното образование го завршил во училиштето „Јосип Броз Тито“, а студирал француски јазик и француска книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.
Николов е автор и пејач во групата „Фолтин“. Компонирал музика за театар и повеќе филмови, како: „Cash and Marry“ „Исцелител“, „Honeyland“ итн. На 14 февруари 2018 година, Николов настапил на концертот „Murder Ballads“ во Скопје, заедно со Македонската филхармонија

Прв дел

Втор дел