Некогашни ученици од Гимназијата Браќа Миладиновци од Битола, -генерација 1950г. прославија 55 години од матура.

Досега секоја година се на истото зборно место во 11.00 часот пред нивната гимназија. Прославата од јубилејот ја продолжија во Бар-корзо. Нека им е честита и нека бидат пример за многу генерации!