Некогапни ученици од средното економско училиште од Битола, СОЕУ Јане Сандански -генерација 1961г. прославија 63 години од матура.

Досега секоја година се на истото зборно место во 19.00 часот во центарот кај Саат Кулата во Битола. Нека им е честита и нека бидат пример за многу генерации!