Оригинален опис:

ИЗГЛЕД НА ЗГРАДАТА НА КИНОТО “МАКЕДОНИЈА”, која е изградена наменска зграда за крикажување на кинопретстави од страна на Никифор Јефтиќ за време на српската окупација и се викало Кино “Гранд”, а покасно за време на бугарската окупација исто така беше кино под името „Бугарија” на Ристо Зерде, натурализиран битолчанец инаку по потекло прилепчанец (познат и како прв македонски филмски
глумец). После ослободувањето и денес е Кино Македонија.
Оригинал, К-10,18х24, оштетена
1 фот.

Голема благодарност до Државен Архив Одделение Битола