НЕЗАБОРАВ 2023 е посветен на Фестивалот на забавни мелодии со фолк мотиви што во Битола се одржуваше од 1992-1996 ИНТЕРФЕСТ.

Досега НЕЗАБОРАВ беше посветен на: Сашка Петковска, Јонче Христовски, Пепи Бафтировски, Љупчо Спасеновски (Буба Мара), Добри Ставревски, Гоце Николовски, Миле Шерденков, групата Битолски Конзули, Битолчани на Валандово, Драган Каранфиловски – Бојс и песни за Битола – прв и втор дел.

Автор на проектот Панде Димитровски
Сценарио и водител Силвана Петрова – Насух
Концерт – песни од фестивалот на забавни мелодии со фолк мотиви ИНТЕРФЕСТ (1992-1996) година