Пред некоја година…

Сега…

Разликата воочете ја сами…