БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

Битолскиот народноослободителен партизански одред „Пелистер“ (формиран над селото Лавци, Битолско, на 22 април, разбиен во Ореовската корија, кај селото Ореово, Битолско, на 3 мај 1942) бил прв партизански одред формиран во битолската околија. Во неговиот состав влегле 21 борец. Одредот главно вршел обука на борците.

Спомен плоча на местото каде што е формиран Битолскиот партизански одред „Пелистер“
Спомен плоча на местото каде што е разбиен Битолскиот партизански одред „Пелистер“
Споменик за Битолскиот партизански одред „Пелистер“ во селото Ореово

На 1 мај командирот на одредот, Ѓорѓи Наумов, со уште двајца борци, Никола Георгиевски и Стефан Трајковски, се оддалечиле од логорот и паднале во рацете на бугарска патрола. Одредот се повлекол подлабоко во шумата, но на 3 мај бил сместен и опколен од бугарската војска. Поради апсењата и испраќањето борци да воспостават врска, во моментот на битката одредот броел 12 борци. Во нерамна битка одредот бил разбиен, при што загинале шест борци (Димитар Николовски, Јоска Јорданоски – Сандански, Ордан Михајлоски, Елпида Караманди, Мара Јосифовска и Димче Хаџипоповски), а Венда Христова била уапсена. Вкупно биле уапсени 11 борци, а преостанатите четворица борци успеале да се илегализираат во Битола. Во битката, бугарската војска и полиција имале околу 30 загинати и ранети.

Битката на одредот со бугарската војска е опеана во познатата партизанска песна „Таму ле, мајко, близу Битола“, напишана од Ајри Демировски (1950).

Во состав на одредот биле:

Ѓорѓи Наумов, командир на одредот
Димитар Николовски – Таки Даскало, политички комесар
Тодор Ангеловски – Тошо Даскало
Пецо Божиновски – Кочо
Блаже Димитровски – Рогузинаро
Томе Димитровски – Томаки
Никола Георгиевски – Никлецот
Александар Живковски – Цане
Томе Илиевски – Поштаро
Јоска Јорданоски – Сандански
Мара Јосифоска – Ѓурѓа
Елпида Караманди – Бисера
Киро Крстески – Платник
Ордан Михајлоски – Оцка
Андон Попандоновски
Мица Попандонова
Веле Стојановски – Фурнаџивчето
Стево Трајковски – Тефико
Димче Хаџипоповски
Лазо Хаџипоповски – Пламен
Венда Христова – Доста

Вечна Ви слава јунаци.

Извор

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here