Како битолчани една од нашите главни одлики со која од другите во Македонија се разликуваме е нашиот специфичен битолски говор,кој моментално е подзаборавен.

Битолскиот говор е сублимација од македонски,турски,влашки,еврејски,ромски,албански искричења и метафори кои заедно и меѓусебно де поврзани и се добива една совршена слика за духот на Битола во одреден период на богатата историја,збогатен со унгарски,германски и француски термини како спомен од нивното влијание во Битола за време на двете светски војни,како и од новите зборови од повратниците печалбари.

Ова е вториот дел на едно поглавје од рубриката “На битолски…”која и вие како битолчани имате можност слободно да надополнувате со цел истиот тој да се запамти и не заборави…една од поголемите желби на Такецо кој и прв во нашиот град го започна и објави битолскиот зборен фонд од посебен градски жаргон,како некаков таен код кој е наменет за употреба во посебни прилики…

Ете го натамошното абецедарско продолжување на хармоничната мелодичност на битолскиот говор :

Б

Бага мекам тололо-мене ли најде,бадијала-муфте,ќелепур-бесплатно,бадијалџии-тепајвремевци,бам башка-ни мое ни твое,басма-шминка,козметика,барабар-еден до друг,напоредно,башибозук-без команда,башка -различно,белегија-камен за точење бричеви,безбели-можеби,сигурно,бендиса-свиде,биз бизе-очи во очи,биринџик-најквалитетно,супер,бичкија-столарска и ѕидарска пила,бишка-мрзлива,бол-многу,болбол-премногу,бомп-уличен џепчија,боглук-мноштво,брборење-чукање празна слама,борч-долг…

фото фб страна Градот на Конзулите