Фотографија на Никола Субашевски. Локација Гинимаале, во близина на Биро за вработување.