Најбезбедно паркирање во Битола, против секаков вид на крадци и арамии…

Фото Гордана А.Михајловска