Од денес во електронската колекција на делата на проф. Александар Стерјовски се додадени уште две негови дела и тоа БИТОЛА НИЗ ВЕКОВИТЕ 8 и 9. Превземањето е бесплатно и слободно за сите вас, споменете го авторот.

ТУКА