„За да нема недоразбирања за забраната за движење во шума, мало објаснување:

-Секој може да се движи во шума со претходно добиена дозвола. Дозволите се издаваат во 30 подружници на „Национални шуми“;

-Националните паркови (Пелистер, Галичица, Шар Планина, парк-шумата Водно) се посебни субјекти и „Национални шуми“ за нив не даваат дозвола и не забрануваат движење“

Фото насловна, Пелистер на есен, Regata Great Outdoors