Елпида Караманди како народен херој на Југославија е прогласена на 11 октомври 1951 година.

Нејзината смрт е опеана во познатата народна песна „Таму ле, мајко, близу Битола“, напишана од Ајри Демировски .

Инспирирани од нејзината храброст и желба за слобода како смела девојка учесник во НОБ, е доволен мотив за инспирација за траен уметнички белег, никогаш да не заборават хероите од тоа време.

Ликовното изразување преку формата мурал, повторно го прикажаа нашите две уметнички од Битола, Ленче К.Јагоридовска и Дијана Колонџоска. Муралот се наоѓа пред самиот влез на ОУ,,Елпида Караманди“ во Битола, како естетски брош светна дворот во ова училиште.