БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

Името на селото потекнува од богатството на ореви во месноста. Населбата се наоѓа на југозападниот дел на битолско Поле. До него се оди преку селото Буково. Сместено е во таканаречената ореовска долина. Селото е планинско, на 970 м надморска височина. Целиот атар е планински, пошумен со густа дабова, ореова и иглолисна шума. Од градот Битола, населбата е одалечена 8 км.

 Населбата е мала и е во фаза на раселување. Куќите изградени во првата половина на 20 век се од камен, двоспратни, со мали прозори и балкони. Емиграцијата на ореовци датира од почетокот на 20 век. Печалбарите се враќале и правеле големи и камени куќи. Во 1961 г. Орехово броело 279 жители, а во 2002 г. се намалило на само 23 жители.

 Храмот во селото е посветен на Св. Петка (изграден 1860 г., обновен по Првата светска војна и со донации на иселеници ореовци преобновен во 2000 г.) Слава им е св. Пантелејмон. Поголем број од населението (над 200 лица) се иселило во Битола, прекуокеанските земји и Европа.

Слики и текст www.mojrodenkraj.com.mk

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here