Стари фотографии од битолчани сликани на Олимписки базен во Битола фотографирани најверојатно во 70тите години. 
Како шо ни раскажаа битолчани, поточно Стојко Стојаковски на сликата долу десно е Миле Капако малиот, бивш директор на Трготекстил во Скопје, сега сопственик на бутик Пјер Карден во трговскиот центар во Скопје, додека горе десно е Верчето сестра на Трајкото , кои во Битола живееле кај карши Гроздо а сега двајцата живеат во Скопје и Мира и Соња кои се потпрени една на друга…