На 54тиот Државен натпревар на младите истражувачи од Република Македонија, организиран од Сојузот на здруженија за техничка култура – Народна техника, учениците од СОТУ ,,Ѓорѓи Наумов” – Битола остварија голем успех.

Примена на софтвер:

1 место, златен медал, Димитар Бежановски, ментор-Јани Сервини
2 место, сребрен медал, Кристијан Ристовски, ментор-Илче Ацевски

Електротехника и електроника:

2 место, сребрен медал, Антонио Цветковски, ментор-Илче Ацевски

Автоматика и роботика:

3 место, бронзен медал, Мартин Ристески, ментор- Илче Ацевски
признание за учество, Евгенија Дивитарова, ментор- Јани Сервини

Mашинска техника:

3 место, бронзен медал, Петар Илијевски, ментор- Илче Ацевски

Честитки

Извор СОТУ Ѓ.Наумов