На иницијатива на Промедиа Битола уште пред повеќе од две децении секоја година беше организирана една широка музичка приредба под името „Одбираме музички таленти“. На неа учествуваа деца од детските градинки и основните училишта кои имаа желба да пејат и да се натпреваруваат за најдобри пејачи помеѓу своите врсници. Интересот беше необично голем и имаше масовен одзив кај децата од сите возрасти. Организатори беа: пионерскиот дом, тогашната културно-просветна заедница, музичкото училиште и домот на културата на Битола како и некои други општествени организации и поединци. Од 1978 година манифестацијата беше наречена „Дете-фест ДО-РЕ-МИ“. Ова манифестација беше реализирана во спорската хала, а за уметничко-звучната продукција специјално беше ангажиран Славе Димитров кој за оваа прилика состави ревијски оркестар и тоа од врвни музичари (претежно битолчани)кои специјално за оваа прилика допатуваа во Битола од разни краишта на тогашна Југославија со што (бесплатно)му се оддолжија на својот град. 
Извор Википедија

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here