Мансарда во архитектурата се однесува на стил на закривен покрив кој се карактеризира со два нагиба на секоја од четирите страни на покривот. Долниот нагиб е речиси вертикален, многу пострмен од горниот, додека горниот нагиб е невидлив од улицата и е закосен минимално, колку да може да ја одлева водата. Ваквиот покрив дава можност за максимална искористеност на поткровјето и се смета за практичен начин на додавање спрат на една зграда. Декоративниот потенцијал на мансардата често се искористува со конкавни или конвексни криви линии и богато украсени баџи.
Овој стил станал популарен во Франција со делото на архитектот Франсоа Мансар и затоа го носи неговото име (toiture à la Mansarde) или само „мансарда“.
Во Македонија мансардите биле преземени директно од француската архитектура. Примери за мансадри најчесто наоѓаме во Битола(како град со изразени француски влијанија), но и во други градови каде архитектите влечеле инспирација од Битола или од други извори.Мансардите се користат и ден денес во стилизираната современа архитектура.

Извор Википедија