Оваа е најверојатно единствената фотографија од него направена во ателјето на Милтон Манаки и моментално е дел од над 10.000та архива на Државен Архив Одделение Битола.