image

„За секој минувач со добра мисла, да се напие вода, да си ја освежи душата. Секој што ќе се напие, ако сака да го помоли Господ за наше добро и за благосостојба на сите“,