Слушајте ја цела колекција оваа Нова годишна ноќ…

 За Битола и битолчани…