Лично раскажување на Симеон Бундалевски во 1979 г. за почетокот на битолската електрификација.