Му пуштија чкембарски ФАП камион 😅

Сликата е фотомонтажа. Извор Јосиф Тодоровски