Видео од најубавите дружења кога тука со гитара и песна царуваше другарството. Планинарски дом Копанки, 2008 година. Моментално руиниран и опожарен.