Од поставката изложена во Музеј Битола која можете да ја посетите секој работен ден. Им благодариме!