Етикети од битолски фирми кои произведуваа сируп од лимон, боровинка, портокал, кола, оранж, газоза, битер лемон, сода вода на Квалитет комерц и Кооперанти…