Фотографија после 1950 г.
Фотографија на Томе Поповски од пред некоја година

Како што може да забележите во споредба со постарата слика ја нема Шехерезада, Стрежево, дел од Основен Суд, Стаклената, објектите пред Борово, објектите кај Безистенот и многу други градби…