Полицаец стој на раскрсница и го регулира сообраќајот и му иди некој чоек од странство и му вели:

-Добар ден, дали може да Ве прашам нешто?

Полицаецо:

-Можи, како не, повели?

Чоеко:

-Зошто во Битола нема аеродром?

Полицаецо:

-Абре шознам…(се дума и се чеша по глата)…Мислам дека во Битола нема аеродром оти тука сите чупиња се авиони и ако напрат еден-сите ќе му ја летнат. 😊