Битолчанката Евгенија Дивитарова (15)

image

ученичка во деветто одделение при ОУ св.Климент Охридски и нејзиниот ментор Наташа Лавчанска на натпреварот на млади техничари и природници

image

од Народна техника на регионално ниво одржан во ОУ Елпида Караманди во Битола и одржаниот натпревар на државно ниво во Куманово освои прво место и се закити со медал за нејзиниот модел Титаник

image

,помеѓу многу други учесници.

image

Да му се заблагодариме и посакаме, уште поголеми успеси и да продолжи и понатаму!

image