Нека му е на здравје…Според сведочењето на битолчанец кој бил на лице место во тоа време тука биле две мечки во терминот после 17 часот. На тоа место тој тука берел полжави, но заради возбудата и стравот тој ниту помислил да фотографија. Локација покрај патот за с. Дихово и с. Трново карши Ресторан Гламур.
Да се надеваме дека државата целосно ќе ја надокнади штетата на сопственикот.Фото

графии на Нади Сефедини