Магистерската работа на млад архитект од Солун, кој цело време за едногодишната градба престојувал во Битола лично контролирајќи ја градбата, материјалот и мебелот што се носел од Солун….Нејзин прв градител беше познатиот златар Алкивијадис Џеваерџи…Затскриената убавицата на ул. Београдска …