Битолскиот копаничар Јане Крстевски денес го заврши едно од неговите најдраги дела, целивалната за Чудотворната икона на Пресвета Богородица во Храм Св. Богородица – Битола. 

Врвно ремек дело… Само здравје и среќа да ни дава!

Фото Јане Крстевски